Her kan du downloade materiale fra foreningen.


Love, regnskaber, budgetter, indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger, m.m.

Grundejerforeningen Engbo, 2791 Dragør

Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamlinger 2014 (klik her)

Indkaldelse til generalforsamling 2015 (klik her)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2015 (klik her)

Indkaldelse til generalforsamling 2016 (klik her)

Indkaldelses til generalforsamling 2017  (klik her)

Indkaldelses til generalforsamling 2018  (klik her)

Indkaldelse til generalforsamling 2019 (klik her)

Generalforsamlingsreferater 2014 (klik her)

Generalforsamlingsreferat 2015 (klik her)

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2015 (klik her)

Referat af generalforsamling 2016 (Klik her)

Referat af generalforsamling 2017 (klik her)

Referat af generalforsamling 2018 (Klik her)

Referat af generalforsamling 2019  (Klik her)