Grundejerforeningen Engbo, 2791 Dragør

Foreningens bestyrelse:


Formand (vælges ulige år)                                      Kontakt foreningen  klik

Per Henriksen

Tjørneengen 20

2791 Dragør


Næstformand (vælges lige år)

Ken Verdich

Tjørneengen 7

2791 Dragør


Kasserer (vælges lige år)

Anette Lauridsen

Tjørneengen 11

2791 Dragør


Sekretær (vælges ulige år)

Søren Svendsen

Pileengen 4

2791 Dragør


Best. medlem (vælges ulige år)

Jan Laursen

Kirkevej 163

2791 Dragør


Suppleant (vælges ulige år)

Mogens Ejdum

Tjørneengen 15

2791 Dragør


Suppleant (vælges lige år)

Kirstina Pedersen

Tjørneengen 18

2791 Dragør


Revisor (vælges ulige år)

Peter V. Hansen

Tjørneengen 26

2791 Dragør


Revisor (vælges lige år)

Jakob Bak Syberg

Tjørneengen 13

2791 Dragør